Szukaj
 

 More From Region

 

Kana Galilejska

Arabska wioska o nazwie Kafr Kana położona w Dolnej Galilei znana jest w tradycji chrześcijańskiej jako Kana Galilejska. To tutaj, zgodnie z tradycją, Jezus dokonał cudu, kiedy to zjawił się na weselu ubogiej pary i przemienił wodę w wino.

Na tej stronie:

Kana Galilejska

Arabska wioska o nazwie Kafr Kana położona w Dolnej Galilei znana jest w tradycji chrześcijańskiej jako Kana Galilejska. To tutaj, zgodnie z tradycją, Jezus dokonał cudu, kiedy to zjawił się na weselu ubogiej pary i przemienił wodę w wino.

 

W XVII wieku Kafr Kana została uznana przez Watykan i papież oficjalnie potwierdził, że jest to w rzeczywistości Kana Galilejska. W następstwie tego oświadczenia, wioska została dodana do listy miejsc świętych w religii chrześcijańskiej. Niektórzy badacze identyfikują Kafr Kanę z Kaną wymienianą w listach Amarna ze starożytnego Egiptu (od około 4,000 lat temu).

Tak czy inaczej, w okresie rzymsko-bizantyjskim (1,000-2,000 lat temu), znajdowała się tutaj ogromna wspólnota żydowska, ale najwyraźniej w okresie panowania Mameluków (około 800 lat temu) większość mieszkańców Kafr Kana stanowili już chrześcijanie, choć wspólnota żydowska nadal tu zamieszkiwała. Dziś większość mieszkańców wioski to muzułmanie.

W centrum wioski znajduje się kilka pozostałości starożytnych budowli i grot grzebalnych. Na południowym i północnym wschodzie wieśniacy wybudowali nowe domy. Najważniejszym miejscem we wsi jest kościół katolicki, postawiony w 1879 r., w miejscu tradycyjnego cudu przemiany wody w wino. W pobliżu tego kościoła znajduje się grecki kościół ortodoksyjny Św. Jerzego, zbudowany w 1886 r., w którym znajdują się dwa kamienne dzbany, według greckich ortodoksów są to te same dzbany, w których Jezus dokonał cudu przemiany wina.

Znajdziecie tam również kościół Św. Bartłomieja, zgodnie z tradycją postawiony w miejscu, w którym znajdował się dom Nataniela z Kany (Św. Bartłomieja), jednego z apostołów Jezusa.

Rocznie Kafr Kanę odwiedza ok. 200 tys. turystów. Istnieje tradycja, zainspirowana cudem przemiany wody w wino, zawierania tu ślubów, jak również odnawiania ślubowania, aby umocnić więzy małżeńskie, a odwiedzający zwyczajowo kupują w Kanie wino. Ulica w centrum wioski, przy której stoją kościoły, została starannie odnowiona a promenada łączy owe centra religijne. Wzdłuż tej promenady urządzono niewielkie skwery z miejscami do odpoczynku, zaś fasady i dziedzińce budynków bardzo pięknie odnowiono. Przy promenadzie postawiono budynki mieszczące instytucje handlowe i hotele, co umożliwia odwiedzającym połączenie komfortu współczesnej turystyki z przeżyciami religijnymi.


Ew. wg Św.Jana, rozdział 2

1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie w Galilei i była tam matka Jezusa; 2 Jezus ze swoimi apostołami także był zaproszony na wesele. 3 Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego, “Nie mają wina.” 4 I Jezus jej odpowiedział, “O kobieto, czego chcesz ode mnie? Moja godzina jeszcze nie nadeszła”. 5 Matka jego powiedziała do służących, “Róbcie, cokolwiek wam powie.” 6 Stało tam sześć kamiennych dzbanów, używanych do żydowskiego obrzędu oczyszczenia, każdy mieszczący dwadzieścia lub trzydzieści galonów. 7 Jezus powiedział im, “Napełnijcie dzbany wodą.” I oni napełnili je po brzegi.. 8 On powiedział im, “Teraz nalejcie trochę i zanieście organizatorowi uczty.” I oni tak uczynili. 9 Gdy organizator uczty spróbował wodę, która stała się winem, a nie wiedział skąd ona pochodziła (chociaż służący, którzy nalewali wodę, wiedzieli), organizator zawołał pana młodego 10 I rzekł do niego, “Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino; a kiedy ludzie hojnie się napiją, wówczas podaje wino gorsze; ale ty przechowałeś dobre wino aż do teraz.” 11 To właśnie był pierwszy z jego znaków, którego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej i okazał swoją chwałę; a jego apostołowie uwierzyli w niego.

Wersja standardowa poprawiona, (New York: Oxford University Press, Inc.) 1973, 1977 

 

 

 Sites & Attractions

 
 

 Accommodations

 
The Prima Kings is a famous landmark in the historical mecca of Jerusalem.
La Playa is located next to the Marina at the northern coast of Eilat. A short walking ...
Located in the hotel complex on the North Beach, a short walking distance from the othe...
 

 VideoSideVWP

 
 

 RelevantArticle

 
 

 Events In Area

 
 

 Untitled

 
Details