Szukaj
 

 More From Region

 

Kana Galilejska

Arabska wioska o nazwie Kafr Kana położona w Dolnej Galilei znana jest w tradycji chrześcijańskiej jako Kana Galilejska. To tutaj, zgodnie z tradycją, Jezus dokonał cudu, kiedy to zjawił się na weselu ubogiej pary i przemienił wodę w wino.

Na tej stronie:

Kana Galilejska

Arabska wioska o nazwie Kafr Kana położona w Dolnej Galilei znana jest w tradycji chrześcijańskiej jako Kana Galilejska. To tutaj, zgodnie z tradycją, Jezus dokonał cudu, kiedy to zjawił się na weselu ubogiej pary i przemienił wodę w wino.

 

W XVII wieku Kafr Kana została uznana przez Watykan i papież oficjalnie potwierdził, że jest to w rzeczywistości Kana Galilejska. W następstwie tego oświadczenia, wioska została dodana do listy miejsc świętych w religii chrześcijańskiej. Niektórzy badacze identyfikują Kafr Kanę z Kaną wymienianą w listach Amarna ze starożytnego Egiptu (od około 4,000 lat temu).

Tak czy inaczej, w okresie rzymsko-bizantyjskim (1,000-2,000 lat temu), znajdowała się tutaj ogromna wspólnota żydowska, ale najwyraźniej w okresie panowania Mameluków (około 800 lat temu) większość mieszkańców Kafr Kana stanowili już chrześcijanie, choć wspólnota żydowska nadal tu zamieszkiwała. Dziś większość mieszkańców wioski to muzułmanie.

W centrum wioski znajduje się kilka pozostałości starożytnych budowli i grot grzebalnych. Na południowym i północnym wschodzie wieśniacy wybudowali nowe domy. Najważniejszym miejscem we wsi jest kościół katolicki, postawiony w 1879 r., w miejscu tradycyjnego cudu przemiany wody w wino. W pobliżu tego kościoła znajduje się grecki kościół ortodoksyjny Św. Jerzego, zbudowany w 1886 r., w którym znajdują się dwa kamienne dzbany, według greckich ortodoksów są to te same dzbany, w których Jezus dokonał cudu przemiany wina.

Znajdziecie tam również kościół Św. Bartłomieja, zgodnie z tradycją postawiony w miejscu, w którym znajdował się dom Nataniela z Kany (Św. Bartłomieja), jednego z apostołów Jezusa.

Rocznie Kafr Kanę odwiedza ok. 200 tys. turystów. Istnieje tradycja, zainspirowana cudem przemiany wody w wino, zawierania tu ślubów, jak również odnawiania ślubowania, aby umocnić więzy małżeńskie, a odwiedzający zwyczajowo kupują w Kanie wino. Ulica w centrum wioski, przy której stoją kościoły, została starannie odnowiona a promenada łączy owe centra religijne. Wzdłuż tej promenady urządzono niewielkie skwery z miejscami do odpoczynku, zaś fasady i dziedzińce budynków bardzo pięknie odnowiono. Przy promenadzie postawiono budynki mieszczące instytucje handlowe i hotele, co umożliwia odwiedzającym połączenie komfortu współczesnej turystyki z przeżyciami religijnymi.


Ew. wg Św.Jana, rozdział 2

1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie w Galilei i była tam matka Jezusa; 2 Jezus ze swoimi apostołami także był zaproszony na wesele. 3 Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego, “Nie mają wina.” 4 I Jezus jej odpowiedział, “O kobieto, czego chcesz ode mnie? Moja godzina jeszcze nie nadeszła”. 5 Matka jego powiedziała do służących, “Róbcie, cokolwiek wam powie.” 6 Stało tam sześć kamiennych dzbanów, używanych do żydowskiego obrzędu oczyszczenia, każdy mieszczący dwadzieścia lub trzydzieści galonów. 7 Jezus powiedział im, “Napełnijcie dzbany wodą.” I oni napełnili je po brzegi.. 8 On powiedział im, “Teraz nalejcie trochę i zanieście organizatorowi uczty.” I oni tak uczynili. 9 Gdy organizator uczty spróbował wodę, która stała się winem, a nie wiedział skąd ona pochodziła (chociaż służący, którzy nalewali wodę, wiedzieli), organizator zawołał pana młodego 10 I rzekł do niego, “Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino; a kiedy ludzie hojnie się napiją, wówczas podaje wino gorsze; ale ty przechowałeś dobre wino aż do teraz.” 11 To właśnie był pierwszy z jego znaków, którego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej i okazał swoją chwałę; a jego apostołowie uwierzyli w niego.

Wersja standardowa poprawiona, (New York: Oxford University Press, Inc.) 1973, 1977 

 

 

 Sites & Attractions

 
The winery was established in 2007 and it produces approximately 3,500 bottles annually...
The winery was established in 2005 and it produces around 40,000 bottles annually. The ...
The winery was established in 2000 and it produces around 170,000 bottles annually. The...
The winery was established in 2006 and it produces 60,000 bottles annually, only 20,000...
The winery was established in 1999 and it produces around 10,000 bottles annually. The ...
 

 Accommodations

 
Hotel in the eastern part of the city on Salah e-Din Street. There are 54 rooms availab...
​The hotel is located in Ashkelon’s magical marina and holds 131 hospitality rooms with...
A historic, world famous Hotel, located in the heart of Jerusalem, with all amenities, ...
The Ambassador Hotel, built in 1952, is one of the first modern hotels in East Jerusale...
 

 VideoSideVWP

 
 

 RelevantArticle

 
 

 Events In Area

 
 

 Untitled

 
Details